Stadsdrukte en verkeer

Een betrouwbaar situationeel overzicht en diepgaande real-time inzichten over menigten en al het verkeer.

AI video analyse helpt om de toenemende stadsdrukte en verkeer, veiligheid en milieudruk te beheren.

De AI video-experts van ViNotion combineren objectgeoriënteerde Machine Learning (ML) en Deep Learning (DL) algoritmes met slimme cameratechnologie, om gedetailleerde historische en realtime gegevens en voorspellingen te leveren over het gedrag van verkeer en drukte in stedelijke gebieden. De generieke gegevensoutput biedt gedetailleerde inzichten in, en voorspellingen voor stedelijke drukte en verkeer voor o.a. overheden, hulpdiensten, wegbeheerders, systeemintegrators, commerciële centra, toerisme- en verkeersbureaus.

ViNotion is gespecialiseerd in slimme cameratechnologie en AI video analyse van menigten en verkeer.

ViNotion is de ontwikkelaar van ViSense®. Het intelligente systeem ViSense®helpt bij het aanpakken van moderne uitdagingen als gevolg van verstedelijking, zoals bereikbaarheid van steden, verkeersdoorstroming, crowd control, leefbaarheid, veiligheid en toenemende milieudruk. ViSense® geeft gedetailleerde informatie uit die kan worden gebruikt voor de inrichting en het onderhoud van infrastructuur, de verbetering van verkeersdoorstroom en stadstoegankelijkheid, verkeersveiligheid of het verminderen van uitlaatgassen. Zo kun je met de gedetailleerde inzichten vanuit ViSense® bijvoorbeeld vrachtwagens of fietsers voorrang geven bij verkeerslichten om de doorstroming te verbeteren, of groene golven creëren in en rond drukke steden om het aantal rembewegingen te verminderen om zodoende CO2 emissies van (verbrandings)motorvoertuigen te verlagen.

ViSense® geeft diepgaande inzichten voor crowd control en de handhaving van de openbare veiligheid — wat van vitaal belang is tijdens een crisis of noodsituatie. In het kader van initiatieven als de 15-minutenstad en de jaarlijkse meetagenda is ViSense® ingezet om gegevens over langere perioden te verzamelen. ViSense® zorgt voor een situationeel totaalbeeld en diepgaand inzicht in dynamische stedelijke scenarios. Op basis van de inzichten kan de infrastructuur functiegericht en effectiever worden ingericht. Een datagedreven ontwerp leidt tot effectievere investeringen en gericht onderhoud met als einddoel stedelijke verbeteringen op het vlak van wonen, werken en recreatie.

Anders dan andere systemen voor verkeers- en stadsbewaking kent ViSense® geen blinde vlekken.

ViSense® geeft niet alleen inzicht in verkeers(stromen) van gemotoriseerde voertuigen, maar ook van fietsers en voetgangers. Zowel individuele verkeersdeelnemers als groepen verkeersdeelnemers worden met één type data sensor voor alle verschillende modaliteiten gedecteteerd. Alle meta data worden onder dezelfde omstandigheden verkregen en geven statistisch inzicht in de tijd. ViSense® biedt een krachtig platform voor verkeersmonitoring en analyse dat realtime kan worden ingezet. ViSense® levert realtime overzicht en inzicht in het verkeer, en daarmee ook handelingsperspectief voor interventies.

Onze klanten en partners

ViDigest Mediatheek: Stedelijke mobiliteit.

Bekijk het laatste nieuws en vind achtergrond informatie over stedelijke mobiliteit en innovatie, smart cities, AI video en slimme camera technologie in onze ViDigest mediatheek. Schrijf je gratis in voor een van de komende evenementen, luister naar podcasts, bekijk video’s of download nuttige documentatie.

De stad in beweging; urbanisatie vraagt om een intelligente afhandeling van stadsdrukte en verkeer.

Onze steden worden steeds drukker, waardoor de verkeerssituatie voor stedelijke gebieden over de hele wereld ook ingewikkelder wordt. Het verbeteren van de levenskwaliteit van inwoners is vaak prioriteit nummer één voor stadsbesturen. Het intelligente beheer van menigten, stedelijk verkeersmanagement en slimme mobiliteitssystemen die kunnen voldoen aan de eisen van het moderne stadsverkeer zijn in opkomst. Lees in dit artikel hoe intelligente video analyse en slimme cameratechnologie bijdragen in de aanpak.

Wat onze opdrachtgevers zeggen

ViStories: use cases en praktijkvoorbeelden

Lees hoe ViNotion’s technologie ertoe heeft bijgedragen dat Den Bosch veilig uit de lockdown is gekomen — en ontdek meer use cases.

Op ViStories publiceren we use cases en praktijkvoorbeelden van hoe AI video analyse en slimme cameratechnologie overheden, wegbeheerders en systeemintegrators ondersteunen in de aanpak van stedelijke uitdagingen. Ontdek hoe ViNotion je kan helpen om de stijgende verkeersdrukte, files, veiligheid en milieukwesties in stedelijke gebieden het hoofd te bieden.

Bewoners van de Snelliuslaan in Hilversum hebben hun straat weer leefbaar en veilig gemaakt door intelligent in te grijpen in het drukke verkeer.

De Snelliuslaan is een 30 kilometer lange residentiële weg in Hilversum Noord. Het is een fijne plek voor gezinnen om te wonen en voor kinderen om op te groeien. Echter de overlast van te hard rijdend verkeer is groot. In deze video zie je hoe de buurtbewoners zelf in actie kwamen om hun straat weer veilig te maken.

ViNotion levert intelligente video-interpretatie en slimme camera technologie die gemeenten helpt om de toenemende drukte en het verkeer in en rond de stad in goede banen te leiden.

ViNotion levert kunstmatig intelligente video analyse technologie die camera’s slim maakt. De AI technologie helpt systeemintegrators, lokale overheden, wegbeheerders en andere stedelijke belanghebbenden om 24/7 een gedetailleerd situationeel totaalbeeld van complexe stedelijke gebieden te verkrijgen. We ontwikkelden ViSense®, een vooruitstrevend intelligent video analyse systeem dat veelzijdige en zeer precieze statistische en realtime meta data uitgeeft over de aanwezigheid en gedrag van individuen, groepen en verkeer. ViSense® biedt inzichten en voorspellingen om gemeenten, stadsbeheerders, politie en verkeersautoriteiten te helpen de openbare veiligheid te bevorderen. Het wordt bijvoorbeeld ingezet ter ondersteuning van data gedreven verkeersafhandeling, maar ook voor een beter beheer van mensenmassa’s en inzicht in stadsdrukte. Onze systemen leveren historische en realtime meta gegevens die geen inbreuk maken op de openbare privacy, maar wel bruikbare inzichten bieden om situaties beter te beheren.

Intelligente video analyse en slimme camera sensors bieden oplossingen voor de aanpak van de top 5 van stedelijke mobiliteitsproblemen wereldwijd.

Slimme camera's en intelligente video-interpretatie worden wereldwijd ingezet bij de aanpak van stedelijke mobiliteit en stadsdrukte. Benieuwd hoe de nieuwste intelligente video analyse en camera sensor technologie bijdraagt aan verbetering van verkeersdoorstroming, bereikbaarheid, de luchtkwaliteit en de leefbaarheid in en rond steden wereldwijd?

Vul dan hieronder je naam en e-mailadres in om toegang tot het white paper te krijgen.

* Wanneer je dit whitepaper downloadt stem je ermee in om marketing-emails van ons te ontvangen op het opgegeven e-mailadres. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.

Wij maken gebruik van cookies. Door het gebruik van cookies verbeteren we het gebruiksgemak voor jou als bezoeker en houden we statistische informatie bij. Meer informatie hierover vind je in onze Privacyverklaring.