Ruim nationale baan voor de Fiets Peloton Module.

Auteur:

ViNotion

ViNotion heeft het project met de Fiets Peloton Module succesvol afgerond. Uit de evaluatie blijkt dat de technologie efficiënt en veilig functioneert. Fietsers krijgen voorrang bij verkeerslichten zonder dat het overige verkeer daar hinder van ondervindt. Bovendien zijn er tijdens de pilotfase waardevolle inzichten opgedaan om de module optimaal te laten functioneren.


ViNotion’s bijdrage aan de Fiets Peloton Module

Steeds meer gemeenten willen het fietsen stimuleren. DTV speelt hierop in door de FietsPelotonModule (FPM) te ontwikkelen voor het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL. Deze oplossing geeft fietsers die in groepen rijden – een klein peloton vormen – voorrang bij verkeerslichten en past de groentijd daarop aan. 

Onze sensor detecteert automatisch alle fietsers op het fietspad, en registreert hun snelheid, GPS-positie en rijrichting. Deze informatie sturen wij als CAM (Coöperative Awareness Message, de internationale standaard voor informatie over verkeersdeelnemers) door naar het landelijke dataplatform (UDAP; Urban Data Access Platform), dat het vervolgens doorstuurt naar het specifieke kruispunt. Daar wordt het ontvangen en verwerkt door de slimme verkeersapplicatie, waarin de Fiets Peloton Module van DTV draait. Deze kan de CAM-berichten interpreteren en bepaalt of er een peloton aanwezig is. Zo ja, dan krijgt dit peloton voorrang bij het kruispunt.

ViNotion is trots op haar bijdrage aan deze innovatieve technologie, die fietsers een betere en snellere reiservaring biedt zonder dat de veiligheid en doorstroming van het overige verkeer in het gedrang komt.

45 procent tijdwinst voor de fietsers

In het voorjaar van 2023 startten DTV en SmartwayZ.NL een pilot met de Fiets Peloton Module in Amersfoort, Breda, Den Bosch en Helmond. Inmiddels zijn een aantal projecten afgerond en zijn de resultaten geëvalueerd door Goudappel, in opdracht van SmartwayZ.NL. De Fiets Peloton Module draagt bij aan meer comfort en een snellere doorstroming voor fietsers. De module vermindert de stopkans voor fietsers en de wachttijd bij verkeerslichten neemt gemiddeld met 45 procent af. Een enquête in Amersfoort wees uit dat een kwart van de ondervraagden door de module hun vervoermiddelkeuze aanpast. Innovatieve technieken zoals deze kunnen mensen aansporen om vaker de auto te laten staan.

Zonder hinder voor overig verkeer

Een belangrijke uitdaging in de pilot was om fietsers beter te laten doorstromen zonder dat het overige verkeer daar hinder van ondervindt. De verkeersveiligheid mocht evenmin afnemen. De Fiets Peloton Module grijpt in op de overige verkeersstromen, waarbij conflicterend autoverkeer bijvoorbeeld sneller naar rood wordt gestuurd als een peloton fietsers nadert. Dit kan potentieel gevaarlijk of hinderlijk zijn, maar wanneer de module goed is ingesteld, is hiervan nauwelijks sprake. Door de module goed in te regelen, wordt voorkomen dat verkeerslichten ongeloofwaardig worden en roodlichtnegatie ontstaat.

In de pilot werden zowel een zeer rustig als een zeer druk kruispunt opgenomen. DTV merkte al snel dat de standaardinstellingen van de module niet optimaal werkten in beide gevallen. Op een stil fietspad werd er zelden een peloton van drie fietsers gevormd, terwijl op een druk fietspad het verkeerslicht voor fietsers bijna continu op groen stond, waardoor het overige verkeer te lang moest wachten. Door een analyse van de eerste resultaten en het aanpassen van de instellingen, werd de juiste configuratie gevonden. Het grote voordeel van de module is dat de instellingen kunnen worden aangepast aan de verkeersdrukte. In de spits vormen bijvoorbeeld zes fietsers pas een peloton, terwijl in de nacht één fietser al voldoende is voor een groen verkeerslicht. Nog een pluspunt: de technologie telt en classificeert fietsers, wat waardevolle inzichten oplevert in de reispatronen van fietsers in een gemeente.

Aandacht voor de fietser

Inmiddels hebben gemeenten als Delft en Amersfoort de prijswinnende Fiets Peloton Module al in gebruik. Voor andere gemeenten die ook nadenken over de combinatie van slimme software en cameratechnologie, komt DTV binnenkort met de Handreiking Fiets Peloton Module. Deze handreiking vertelt wegbeheerders precies welke technologie ze nodig hebben en hoe ze die moeten instellen, maar ook voor welke type kruispunten de module geschikt is. Belangrijk is dat er minimaal 200 fietsers per uur langskomen en dat minimaal 70 procent van de fietsers rechtdoor gaat. Een investering in de module betaalt zich snel terug. Jarenlang is vooral geïnvesteerd in auto-infrastructuur. Met de Fiets Peloton Module zet je als gemeente eindelijk eens de fietser in het zonnetje.

Wij maken gebruik van cookies. Door het gebruik van cookies verbeteren we het gebruiksgemak voor jou als bezoeker en houden we statistische informatie bij. Meer informatie hierover vind je in onze Privacyverklaring.