De stad in beweging; urbanisatie vraagt om een intelligente afhandeling van verkeers- en stadsdrukte.

Auteur:

Steden worden steeds meer geconfronteerd met een grote vraag naar meer en betere vervoersdiensten voor mensen en goederen. Ook zien we een nieuwe golf van technologische ontwikkelingen die de mobiliteit in onze steden radicaal verandert. Autonome voertuigen, digitale persoonlijke assistenten en andere ‘connected’ apparaten creëren nieuwe mogelijkheden, maar brengen ook potentiële valkuilen met zich mee. Met geavanceerde technologie en big data als belangrijke drijfkrachten zullen steden zich richting de toekomst steeds verder ontwikkelen. Nu technologie zo’n belangrijke rol speelt in ons dagelijks leven, is het geen verrassing dat dit ook gevolgen heeft voor de manier waarop we ons in steden verplaatsen. Moderne oplossingen ter bevordering van stedelijke mobiliteit richten zich op het gebruik van intelligente big data analyses, Artificial Intelligence (AI), en Machine Learning om de manier waarop mensen zich in steden verplaatsen te verbeteren.

Met zoveel nieuwe ontwikkelingen kan het moeilijk zijn om onderscheid te maken tussen de verschillende oplossingen. In dit artikel lees je meer over slimme oplossingen voor moderne stedelijke mobiliteit, het belang van intelligente video analyse en hoe AI kan helpen om de grootste stedelijke mobiliteitsuitdagingen wereldwijd aan te pakken. 

Er is niet één oplossing voor alle aspecten van stedelijke mobiliteit. Daardoor staan veel steden voor de uitdaging om verschillende applicaties te integreren tot één naadloze gebruikerservaring. Intelligente video analyse is een van de oplossingen om de mobiliteit te bevorderen en de leefbaarheid in stedelijke gebieden te verbeteren. Het helpt verkeers- en stadsautoriteiten om betere beslissingen te nemen door videobeelden van intelligente camera sensors — zoals die op verkeerslichten of bewakingscamera’s — lokaal en in realtime te analyseren.

File; een dagelijkse kwelling voor stadsbewoners, goederentransporteurs en forenzen.

Onze steden groeien sneller dan ooit. Hoewel steeds meer mensen het openbaar vervoer gaan gebruiken, zorgen files nog steeds voor een aanzienlijke verstoring van het stadsverkeer. En dat tast woongenot en bedrijvigheid aan. En beperkt de mogelijkheden van ondernemers, inwoners en forenzen om een inkomen te verdienen. Moderne technologie voor video analyse kan helpen files te verminderen en de verkeersdoorstroming te verbeteren. Het kan ook betrouwbare informatie geven over verwacht verkeer en verkeersinformatie voor openbaar vervoer en transport van goederen door de stad, waardoor de verkeerservaring voor bewoners, bezoekers en forenzen wordt verbeterd.

Meer en beter openbaar vervoer

Als moderne stad wil je bewoners, forenzen en bezoekers optimale mobiliteit bieden. Dit omvat alle soorten verkeer, inclusief het openbaar vervoer. Sommige steden zijn hier beter in dan andere. Een aantal steden zet al met succes AI-technologie in om het openbaar vervoer te bewaken d.w.z. modaliteiten, vervoerscapaciteit en dienstregelingen, te optimaliseren. 

Slimme, veilige wegen

Verkeersveiligheid is een probleem in veel steden over de hele wereld. Er zijn veel factoren die de verkeersveiligheid in gevaar brengen; slechte weers- of wegomstandigheden en ongeplande incidenten zijn daar voorbeelden van. Steden integreren geavanceerde beeldinterpretatie technologie in hun infrastructuur om de verkeersveiligheid te verbeteren. Met behulp van veelzijdige historische gegevens kunnen trends en lange termijn patronen ontdekt worden. Zo helpt AI-technologie knelpunten in de infrastructuur op te sporen en inefficiënties te corrigeren. Dankzij data gedreven ruimtelijke planning kan de kans op ongelukken of opstoppingen worden verkleind, en kunnen weggebruikers tijdig worden geïnformeerd over gevaarlijke verkeerssituaties op hun route.

Stedelijke groei in goede banen leiden, betekent ook de CO2-uitstoot van verkeer verminderen.

Stedelijke mobiliteit is een van de grootste veroorzakers van CO2-uitstoot. Het goede nieuws is dat overheden en bedrijven investeren in nieuwe technologieën, zoals AI, die oplossingen kunnen bieden. Talloze steden over de hele wereld groeien snel en die steden zoeken naar manieren om de uitstoot van emissies in het stadsverkeer te beperken. Eén manier waarop ze dat kunnen doen is met intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI) die slimme camera sensors en intelligente data-analyse gebruiken om de verkeersdoorstroming te optimaliseren. Zo kunnen verkeerslichten op drukke knelpunten data gedreven gestuurd worden, waardoor groen verkeer geprioriteerd kan worden of zogenaamde groen licht golven geactiveerd kunnen worden om rembewegingen en daarmee uitstoot te verminderen. AI-technologie stelt steden in staat om het toenemende stadsverkeer beter te beheren en hun infrastructuur te bewaken om effectieve strategieën te ontwikkelen die de CO2-uitstoot van verkeer verminderen.

Intelligente Mobiliteitsassistentie

De toekomst van het stadsvervoer zal zeker een combinatie omvatten van ‚Automated Driving en Assisted Driving’. Automated Driving verwijst naar technologie waarmee een voertuig zelfstandig snelheid kan regelen en sturen. Assisted Driving verwijst naar systemen die de bestuurder ondersteunen, bijvoorbeeld met snelheids- en stuurassistentie. De bestuurder moet echter te allen tijde waakzaam blijven en is persoonlijk verantwoordelijk voor veilig rijgedrag. Steden kunnen de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals video-AI, gebruiken om bestuurders en ander verkeer in real time te sturen en hen te voorzien van betrouwbare informatie die relevant is voor hun route. Dit vereist naadloze en veilige communicatie tussen voertuigen en de omliggende stedelijke infrastructuur.

De conclusie

Met de ontwikkeling van stedelijke mobiliteit komen ook de bijbehorende uitdagingen aan het licht. Geavanceerde videoanalyse helpt een aantal van die uitdagingen op te lossen en steden intelligenter te maken. Stel je voor dat je alles wat je op een dag nodig hebt in minder dan 10 minuten zou kunnen krijgen, of je dagelijkse bestemmingen in de stad meestal binnen 15 minuten zou kunnen bereiken!

AI-technologie kan steden helpen de bereikbaarheid, verkeersdoorstroming en -veiligheid te verbeteren. Met een betrouwbaar situationeel totaalbeeld van de belangrijkste verkeersknelpunten en veelzijdige statistische meta data die een diepgaand inzicht geven in de actuele en historische verkeerssituatie, kunnen steden de bereikbaarheid, verkeersdoorstroming en -veiligheid verbeteren en tegelijkertijd de CO2-uitstoot van verkeer beperken.  Voor bewoners, forenzen en bezoekers betekent dit comfortabeler leven, wonen en werken in de stad.

Lees meer over de Top 5 grootste stedelijke mobiliteitsuitdagingen ter wereld. – en hoe we ze kunnen overwinnen met behulp geavanceerde technologie.

Wij maken gebruik van cookies. Door het gebruik van cookies verbeteren we het gebruiksgemak voor jou als bezoeker en houden we statistische informatie bij. Meer informatie hierover vind je in onze Privacyverklaring.