Supersnel slim — vóór op de concurrentie!

Auteur:

Hoe je met ViSense®-bouwstenen snel en kosteneffectief geavanceerde Video AI in je productlijn integreert.

Iedereen heeft het erover en we zien het overal om ons heen, het tempo van de technologische vooruitgang schiet omhoog. Het is ongekend en onvoorspelbaar. Volgens het rapport “Future of Jobs” van het World Economic Forum stevenen we af op een vierde industriële revolutie. Om als winnaar uit deze revolutie naar voren te komen, wil je toonaangevend zijn in je branche. Twee dingen zijn dan van belang:

 1. Je moet je ervan bewust zijn dat er nieuwe  zijn die in je nieuwe en bestaande producten kan worden ingepast om ze aantrekkelijk te houden voor de moderne klant.
 2. Je hebt getalenteerde mensen nodig die optimaal gebruik kunnen maken van nieuwe technologieën — zodat je snel(ler dan de concurrent) slimme producten op de markt kunt brengen.

ViNotion is gespecialiseerd in innovatieve technologie voor slimme camerasensors en intelligente video analyse. We ontwikkelen in partnerships met fabrikanten baanbrekende producten en diensten die voldoen aan de veranderende behoeften van veeleisende klanten. Met onze ViSense®-bouwstenen voor Vision AI kun je een concurrentievoordeel nemen als je geavanceerde beeldinterpretatietechnologie en slimme camerasensors in je producten wilt integreren. Ons ervaren ontwikkelingsteam brengt je hooggekwalificeerd talent en bewezen modulaire off-the-shelf technologie om je productontwikkelingsproces te versnellen, waardoor de kosten en tijd voor ontwikkeling laag blijven.

5 Disruptieve technologieën die ‘naar men zegt’ in 2025 de wereldeconomie gaan transformeren.

Het is nog niet gemakkelijk om de vooruitgang van zoveel nieuwe technologie bij te houden. Het lijkt soms alsof elke nieuwe technologische ontwikkeling wordt aangekondigd als “disruptief”. Hoewel heus niet iedere ontwikkeling ons bedrijfs- of consumentenlandschap op z’n kop zal zetten hebben sommige daadwerkelijk het potentieel om onze manier van leven en werken radicaal te veranderen. En dat verandert tegelijkertijd wat fabrikanten en merken zouden moeten leveren om aantrekkelijk te blijven voor hun klanten; door producten te maken die inspelen op hun veranderende behoeften en verwachtingen. In dit whitepaper belichten we vijf technologieën die potentieel bieden voor baanbrekende productinnovatie.

De snelle technologische ontwikkeling en de manier waarop onze samenleving zich steeds meer op haar gemak voelt bij het omarmen van nieuwe technologie heeft gevolgen voor de levenscyclus van producten en diensten. Het beïnvloedt de relevantie van wat bedrijven en organisaties leveren en de waarde van de kennis en vaardigheden van hun medewerkers. Wereldwijd is het talent dat nodig is om nieuwe en geavanceerde oplossingen voor moderne uitdagingen te ontwikkelen veelgevraagd. Productfabrikanten en merken zijn erop gebrand tech-savvy medewerkers aan te nemen. Ze willen innovatieve producten en diensten ontwikkelen die inspelen op de veranderende eisen en verwachtingen van hun klanten. Zo bouwen ze aan een toekomstbestendig productportfolio dat hun klanten nu en in de toekomst zal aanspreken. Het is geen wonder dat veel bedrijven willen investeren in deze opkomende gebieden.  De voortdurende verbetering van rekenkracht, bandbreedte en geavanceerde analyse techniek openen deuren naar meer innovatie, nieuwe bedrijfsmodellen, nieuwe bedrijfsactiviteiten en geheel nieuwe markten. Met zoveel opties, kan het echter moeilijk zijn om te weten welke richting het beste is in jouw omstandigheden. Dit whitepaper verkent enkele van de belangrijkste technologische trends om je te helpen beslissen wat voor jullie het interessantst is.

Machine learning , Deep learning and artificial intelligence concept. Robot , ai cpu chipset brain connect with Electric circuits graphic and matrix binary coded background.

Intelligente technologie is niet meer weg te denken in deze digitale tijd.

Verwacht wordt dat tegen 2025 een verdere 4,3 miljard mensen de markt van het mobiele internet zullen betreden. Naarmate mobiele apparaten steeds meer internetconnectiviteit gebruiken, worden interfaces, formats, sensors en apps in sneltreinvaart verder ontwikkeld. Dat biedt nieuwe kansen voor productinnovatie. ViNotion helpt productontwerpers en fabrikanten om snel en kosteneffectief nieuwe en betere producten op de markt te brengen. Dit doen we door samen met hen intelligente producten te ontwikkelen die inspelen op de veranderde behoeften en verwachtingen van hun moderne klanten. We maken gebruik van geavanceerde AI-technologie zoals Machine Learning (ML) en Deep Learning (DL). Hoewel je in de media overspoeld wordt met deze termen vraag je je wellicht af wat ze precies betekenen. Als je de termen probeert te omlijnen, raak je snel de weg kwijt. Wat kunnen de verschillende technologieën voor jouw markt betekenen, en hoe verschillen ze van elkaar? Hier volgt een overzicht:

1. Artificial Intelligence (AI) oftewel Kunstmatige Intelligentie

Artificial Intelligence (AI) ofwel Kunstmatige Intelligentie is een tak van de computerwetenschap die zich bezighoudt met het laten doen van dingen door computers waarvoor normaal gesproken menselijke intelligentie nodig is. Machine Learning (ML) is een onderdeel van AI. ML heeft te maken met machines die leren van gegevens en patronen die hen worden voorgelegd. Deep Learning is een verzamelnaam voor zelfsturende Machine Learning-technieken waarmee algoritmes uit zichzelf slimmer worden. AI, Machine Learning en Deep Learning zijn dus hiërarchisch aan elkaar gerelateerd. Computer Vision, ook wel Vision AI genoemd, is erop gericht om met computers objecten en personen op afbeeldingen en video’s te detecteren en classificeren.

Machine Learning en gebruikersinterfaces voor detectie, herkenning, analyse en voorspelling van het gedrag van individuen, groepen en verkeer zijn volop in ontwikkeling. Ze kunnen onze levenskwaliteit, veiligheid, mobiliteit, comfort, het milieu en de efficiëntie verbeteren. In de toekomst kunnen ze ons zelfs wat hersenwerk uit handen nemen. In het Software Development-as-a-Service (SDaaS) programma van ViNotion werken onze data engineers en AI developers samen met productontwerpers en fabrikanten om baanbrekende nieuwe en verbeterde producten die zijn uitgerust met Vision AI te ontwikkelen. Samenwerking met ViNotion brengt daarmee de tijd die nodig is voor een ontwikkelingscyclus aanzienlijk terug, en daarmee blijven de ontwikkelingskosten laag.

2. Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR)

Zowel in Augmented- als ook Virtual Reality zie je een werkelijkheid die er niet is. Het verschil tussen de twee? Bij Virtual Reality (VR) ervaar je een volledige 3D-wereld via een VR-bril terwijl bij Augmented Reality (AR) een virtuele 3D-laag aan de echte wereld toegevoegd wordt. Goldman Sachs voorspelt dat de Virtual en Augmented Reality-sector tegen 2025 zal uitgroeien tot een wereldwijde markt van 80 miljard dollar. Grote upgrades van de technologische infrastructuur zijn aan de gang en er is een almaar groeiend ecosysteem van apps ontstaan voor consumenten maar ook voor zakelijke gebruikers.

Artificial Intelligence (AI) versterkt de software voor ruimtelijke herkenning die nodig is om AR goed te laten werken. De combinatie van AR en AI kan innovatieve oplossingen opleveren. Ze sluiten elkaar niet uit. Integendeel, we zien ze vaak samenwerken. AI zorgt ervoor dat AR beter werkt. Je hebt complexe algoritmes nodig om sensorgegevens van een omgeving te begrijpen. Met AI kun je het proces vereenvoudigen en nauwkeuriger maken dan met een model dat volledig door mensen is ontworpen. Een van de belangrijkste voertuigen om Augmented Reality-ervaringen te leveren zijn mobiele apparaten. De meeste consumenten hebben een of ander mobiel apparaat, en AR-headsets zijn nog niet mainstream voor consumentengebruik. Daarom hebben bedrijven een aantal manieren gevonden om mobiele apparaten te gebruiken voor AR. Die technologie is in de loop der jaren aanzienlijk geëvolueerd. Met de ontwikkelingen in VR en AR is er een steeds grotere behoefte aan uiterst precieze en veelzijdige data, bijvoorbeeld over verkeer en drukte op populaire bestemmingen. ViNotion ontwikkelde ViSense®, een platform voor intelligente video analyse. ViSense® levert zeer nauwkeurige en veelzijdige metadata over alle relevante objecten in elke gewenste fysieke ruimte. Bijvoorbeeld over verkeerskruispunten of bezoekerspleinen voor simulaties in Digital Twins. Een Digital Twin, ook wel digitale tweeling genoemd, is een virtuele representatie van de echte wereld, met inbegrip van fysieke objecten, processen, relaties en gedrag. Door in een Digital Twin objecten in context te plaatsen en relaties te leggen, kun je verschillende (fictieve) scenario’s testen en voorspellen, en vraagstukken sneller oplossen.

3. Internet of Things (IoT)

Het Internet of Things (IoT) of internet der dingen verwijst naar alledaagse voorwerpen of gadgets die verbonden zijn met het internet en gegevens uitwisselen zonder menselijke tussenkomst. Voorbeelden hiervan zijn slimme deurbellen, lampen, thermostaten en koelkasten. Wij beschouwen deze IoT-gadgets vaak niet als computers, maar dat zijn ze wel. IoT-apparaten verzamelen en analyseren data. Daarbij maken ze soms gebruik van AI. Op basis van die analyses kunnen IoT-apparaten zelfstandig handelen. Zo kan verlichting zichzelf inschakelen of dimmen of kan een deurbel een melding naar je telefoon sturen als er verdachte beweging bij de voordeur is.

IoT-apparaten zijn met elkaar verbonden door middel van een netwerk, zoals Wifi en het internet. Deze apparaten verwerken data. De kan gevolgen hebben voor de privacy, afhankelijk van waar de gegevens worden verwerkt. Dat kan lokaal zijn of in de Cloud. De vooruitgang op het gebied van IoT is bemoedigend en de verwachtingen zijn hooggespannen. Sommige IoT-toepassingen zijn al volwassen, zoals de slimme thermostaat, terwijl andere, zoals de slimme fietshelm, nog volop in ontwikkeling zijn. IoT-toepassingen kunnen zowel enerverend als zorgwekkend zijn. Het roept zorgen op over de veiligheid, maar ook morele bezwaren.

4. Cloud technologie

Cloudtechnologie is misschien wel het grootste buzzwoord van het afgelopen decennium, en zal ook dit decennium nog veel impact hebben. Cloud computing is de on-demand levering van IT-diensten via het internet, zoals servers, netwerken, datacenters en software. Nu meer bedrijven en organisaties voor de publieke Cloud kiezen worden heel wat IT-diensten en web apps via de Cloud geleverd. Toch blijft cybersecurity een grote zorg voor bedrijven die een digitale transformatie ondergaan en hun systemen naar de Cloud migreren. Met de komst van de AVG en toenemende veiligheidsrisico’s mag data niet zomaar ergens worden opgeslagen. Voor Nederlandse bedrijven geldt dat de gegevensverwerker – die de gegevens namens de gegevensbeheerder bewaart en verwerkt – zich aan strikte EU-regels moet houden. Het is van vitaal belang om het risico van Cloud Computing te minimaliseren door ervoor te zorgen dat gegevens en systemen te allen tijde veilig zijn. De oplossingen van ViNotion zijn niet afhankelijk van Cloud connectiviteit of van externe apparaten. Onze oplossingen zetten in op Edge Computing, waarbij data lokaal op het apparaat verwerkt wordt i.p.v. in de Cloud.

5. Edge Computing

Bij Edge Computing worden de door apparaten gegenereerde data rechtstreeks verwerkt door het apparaat zelf, of op een ander nabijgelegen apparaat. De gegevens worden dus verwerkt aan de rand (in het Engels edge) van het netwerk, in plaats van door een centraal verwerkingssysteem, vandaar de naam Edge Computing. Hoe kleiner de afstand, hoe sneller gegevens naar het datacentrum gaan voor verwerking, en hoe efficiënter en sneller een apparaat werkt. Het heeft bovendien een gunstig effect op het bandbreedtegebruik als gegevens toch extern moeten worden gedeeld. Er worden minder data gedeeld via de Cloud en de gegevens leggen een kortere afstand af. Dit maakt Edge-systemen sneller, betrouwbaarder en minder gevoelig voor cybercriminaliteit. De Edge AI oplossingen van ViNotion zijn ontwikkeld onder het “privacy by design” protocol. Hiernaast is ViNotion ISO27001 gecertificeerd ten behoeve van gegevensbescherming en informatiebeveiliging.

Naarmate onze werk- en leefomgeving evolueert, evolueren ook onze behoefte en verwachtingen voor nieuwe producten en diensten. ViNotion zet de nieuwste technologische ontwikkelingen op het gebied van AI en Computer Vision in om innovatieve producten en diensten te creëren die moderne bedrijven en consumenten willen en nodig hebben. 

Top-experts bij ViNotion zetten Computer Vision en Edge AI in om producten en diensten te ontwikkelen die oplossingen bieden voor de uitdagingen van bedrijven en consumenten in de moderne samenleving.

ViNotion is toonaangevend op het gebied van AI video analysesystemen en ontwikkelt deze technologie al meer dan 15 jaar met succes. We zijn begonnen als spin-off van de onderzoeksgroep Video Coding and Architectures (VCA) van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Sinds 2007 hebben we onze technologie voortdurend verbeterd. Vanaf het moment dat we onze deuren openden, participeerden we al meteen in nationale en internationale innovatieprojecten, iets waar we best trots op zijn. Onze productontwikkelingsteams zijn succesvol omdat ze naast specialistische kennis, vaardigheden, ervaring en ViNotion’s geavanceerde technologie vooral gedrevenheid en liefde voor technologische ontwikkeling inbrengen. Ons team van deskundigen – met uitgebreide kennis van o.a. AI, Computer Vision en Big Data – ontwikkelde met ViSense®, een innovatief systeem voor intelligente beeldinterpretatie dat oplossingen biedt voor talloze organisaties die werken met videobeelden. De toepassingsmogelijkheden voor intelligente video analyse en slimme camerasensors zijn bijna eindeloos. Denk bijvoorbeeld eens aan hoe veelzijdige inzichten uit realtime beeldanalyse en precieze AI-voorspellingen een effectiever management van mensenmassa’s en verkeer, of betere beveiliging en bewaking kunnen ondersteunen. Het biedt kansen voor de industrie en defensie, voor de maritieme sector, maar ook voor sport en recreatie, retail en zoveel meer sectoren.

Met de expertise en modulaire technologie van ViNotion neem je een voorsprong op de concurrentie bij de ontwikkeling

van innovatieve producten die zijn uitgerust met geavanceerde technologie voor video-interpretatie en Edge AI camerasensors.

We worden gedreven door onze passie voor AI-videotechnologie en willen de wereld comfortabeler, mobieler, duurzamer en veiliger maken. We doen dit door Kunstmatig Intelligente technologie voor de interpretatie van videobeelden te integreren in bestaande en nieuwe producten en diensten. Ons productontwikkelingsteam bestaat uit data-ingenieurs, softwareontwikkelaars en productspecialisten die gespecialiseerd zijn in Deep Learning, Machine Learning en Computer Vision en beschikken over de nodige aanvullende technologische knowhow.

Onze mensen denken in scenario’s, kansen en risico’s om de beste oplossing voor jouw vraag en toepassing te vinden.

Van concept tot productie, doen we onderzoek, experimenteren we en blijven we onze OEM- en ODM-partners adviseren. We testen ideeën, perfectioneren ze, en werken nauw samen met de opdrachtgever om baanbrekende producten die zijn uitgerust met geavanceerde AI video technologie te ontwikkelen. Geavanceerde producten die inspelen op de veranderende vraag en verwachtingen van moderne consumenten en bedrijven. Als basis voor de ontwikkeling gebruiken we geavanceerde videobeeldinterpretatie en AI Edge-cameratechnologie. Allereerst bedenken we de juiste oplossing voor de toepassing, of het nu gaat om het verbeteren van de huidige productlijn of het op de markt brengen van innovatieve nieuwe producten. Bij ViNotion creëren we technologische concepten in de vorm van prototypes of productseries, die naadloos worden overgedragen aan de productiepartner(s). We verzorgen de softwareontwikkeling en overleggen met de opdrachtgever om de benodigde rekenkracht te bepalen en hardware-keuzes te maken. Mocht er al een voorkeur zijn voor het gebruik van een specifiek platform dan onderzoeken we of “porten” tot de mogelijkheden behoort.  We stellen vast waar risico’s moeten worden beperkt en stellen onder andere limieten op voor energieverbruik, CPU-belasting en temperatuur, zodat het aantal uren ondersteuning voor het nieuwe product tot een minimum beperkt blijft.

Fast Forward Multimedia Music Audio Concept

Fast Forward met ViNotion’s Development-as-a-Service.

Wij zijn een team van gepassioneerde en ervaren ontwikkelaars, ingenieurs en productmanagers die er alles aan doen om jullie ideeën tot leven te brengen. We zijn er om te helpen jullie visie te verwezenlijken. Daarom werken we bij elke stap graag nauw met onze opdrachtgevers samen; om de gevolgen van ontwerpkeuzes, de voortgang, risico’s en verwacht resultaat uiteen te zetten. ViNotion biedt een ‘fast forward’ in de zin dat we met onze ViSense®-bouwstenen, modulaire basissoftware, direct beschikbaar hebben om als startpunt te gebruiken. Hier komen jullie kennis van het product, de markt en de doelgroep en onze expertise samen. We bouwen samen met jullie aan jullie concept. We voegen zaken toe, wijzigen, configureren en “tweaken” tot we de optimale oplossing hebben. Ons doel is eenvoudig: Jullie de beste oplossing bieden voor je specifieke toepassing, bij voorkeur zo snel mogelijk. Met onze expertise en technologie gecombineerd met een diep begrip van wat er nodig is om innovatieve producten te creëren; zorgen we er voor dat jullie snel(ler dan de concurrent) met innovatieve nieuwe en verbeterde producten op de markt kunnen komen.

Video AI om de uitdagingen van vandaag te overwinnen en je relevantie voor de toekomst veilig te stellen.

ViNotion is gespecialiseerd in geavanceerde technologie ten behoeve van camerasensors voor intelligente video-interpretatie. In onze oplossingen gebruiken we vooraf getrainde Machine Learning-modellen die automatisch objecten, verplaatsingen en acties herkennen in zowel opgeslagen als gestreamde videobeelden. We helpen bedrijven hun bestaande aanbod te verbeteren door Edge Vision AI-technologie toe te voegen aan hun producten. Dit helpt hen de levenscyclus van bestaande producten te verlengen, relevante nieuwe producten te creëren en een revolutie teweeg te brengen in de klantervaring. ViNotion is een toonaangevende leverancier en ontwikkelaar van AI-gedreven oplossingen voor video surveillance. Onze producten en diensten zijn ontworpen om oplossingen te bieden die eerder als onmogelijk werden beschouwd, zoals voor intelligente verkeerscontrole, stedelijk crowd management, residentiële veiligheid en surveillance. Naarmate we meer modellen introduceren, zal onze nu al zeer geavanceerde technologie alleen maar beter worden. De toepassingsmogelijkheden voor producten en diensten met AI-video zijn haast eindeloos:

 1. Denk bijvoorbeeld eens aan slimme bushaltes met ingebouwde camera ’s die informatie over drukte, verkeer en voorbijgangers kunnen verzamelen, analyseren en voorspellen voor de dynamische optimalisatie van de openbaar vervoer dienstregeling. Het handelingsperspectief dat het vervoersbedrijven zou bieden voor optimalisatie van personeelsplanning of voertuigkeuze kan de kwaliteit van de dienstverlening en de capaciteit verbeteren en kosten besparen.
 2. Stel je voor dat met AI Vision uitgeruste camera’s langs de weg de systemen in je auto kunnen waarschuwen voor voetgangers die om de hoek lopen wanneer je een kruispunt nadert, of dat je locatie gebonden informatie zou krijgen over onverwachte obstakels op de weg? Je zou ook een signaal kunnen uitsturen naar de rijhulpfunctie van de auto. Het navigatiesysteem zou dan alternatieve routes kunnen aanbevelen op speciale momenten zoals wanneer een school uitloopt, een auto pech krijgt op de rijbaan, of iets anders dat je reiservaring kan beïnvloeden. Door navigatiesystemen te verrijken met meer dan alleen Floating Car Data (FCD) kan de nauwkeurigheid van de plaatsbepaling en de Estimated Time of Arrival (ETA) aanzienlijk worden verscherpt.
 3. Bedenk ook eens dat je je vrachtwagenpark zou kunnen voorzien van een aantal camera’s die de omgeving van de vrachtwagen registreren en alle videobeelden combineren tot één beeld. Zo kan de bestuurder zien wat er om hem heen gebeurt. Dankzij AI kan hij of zij op tijd gewaarschuwd worden voor fietsen en voetgangers in de dode hoek of een waarschuwingssignaal ontvangen bij een poging tot ladingdiefstal terwijl de vrachtwagen geparkeerd staat.
 4. Je kunt ook denken aan verlichtingsarmaturen die functioneren als sensorhotels. De lampen kunnen dankzij geavanceerde video analyse technologie realtime gegevens leveren voor Smart Cities. De gegevens kunnen worden gebruikt voor alles van straat- en buurtmobiliteit tot stadsbrede informatie t.b.v. veiligheid en verkeersprioritering.

Dit zijn slechts vier voorbeelden van hoe innovatieve producten en diensten met Kunstmatig Intelligente video-interpretatie de manier waarop we leven en werken zouden kunnen verbeteren. Elk van deze vier voorbeelden schept mogelijkheden voor nieuwe inkomstenstromen en opent bedrijven voor nieuwe markten:

 1. Fabrikanten van bushaltes zouden databrokers kunnen worden als ze hun busterminals zouden omvormen tot sensorhotels voor diverse applicaties.
 2. Cameraleveranciers zouden zich kunnen specialiseren in specifieke segmenten met verschillende detectie- en classificatiemodellen. Denk aan slimme camera’s die in real time AI-video analyse doen, specifiek voor verkeer, productieprocessen, bewaking, crowd management, navigatie of bijvoorbeeld automobielontwerp.
 3. Met een veiliger rijgedrag van hun chauffeurs en kostenbesparing door preventie van ladingdiefstal of onrechtmatig instappen van verstekelingen, kunnen transportbedrijven hun vrachtwagens aanzienlijk rendabeler inzetten.
 4. Gemeenten zouden een platform dat gegevens uit verschillende bronnen integreert om hyperlokale inzichten voor steden kunnen creëren. Ze zouden gegevens kunnen genereren voor allerlei doeleinden, zoals voor ruimtelijke ordening en planning, of een efficiëntere planning van onderhoudswerkzaamheden, of het beheren van verkeer en drukte op populaire bestemmingen. Er zouden nieuwe bedrijfsmodellen ontstaan, waaronder gegevensmakelaars die de lokale detailhandel, en horeca- en recreatiebedrijven of toeristische organisaties kunnen voorzien van relevante data over bezoekersaantallen en, parkeergelegenheid, looproutes en zoveel meer.

Zie jij ook potentie voor nieuwe inkomstenstromen? Maak je geen zorgen over AVG en de publieke privacy. De Edge AI oplossingen van ViNotion zijn ontwikkeld onder het “privacy by design” protocol. ViNotion is ISO27001 gecertificeerd ten behoeve van gegevensbescherming en informatiebeveiliging.

De uitdagingen, veelvoorkomende bezwaren en risico’s van productinnovatie.

Moeite om technisch geschoolde AI-professionals te vinden, aan je te binden, op te leiden en in dienst te houden?

Omdat Deep Learning en Machine Learning schaarse specialismes zijn en de ontwikkeling zo snel gaat, worstelen organisaties wereldwijd met het aantrekken en behouden van talent met actuele kennis, vaardigheden en ervaring. ViNotion lost dit probleem op. Bij ons vind je de beste specialisten in huis – en ook alle benodigde faciliteiten. Wij zijn als het ware je externe development afdeling.

Maak je je zorgen over de tijd en kosten voor onderzoek en ontwikkeling?

Onderzoek en ontwikkeling opzetten, op de huidige stand van de technologie komen, en een release-waardig Minimal Viable Product (MVP) ontwikkelen is best een uitdaging. Het is doen, leren, vallen, opstaan, aanpassen, valideren en herhalen. ViNotion bied je een voorsprong als uitgangspunt, waardoor je een groot deel van de leercurve kunt overslaan. Met 15 jaar investering in de ontwikkeling van ons modulaire ViSense® platform kunnen wij je een oplossing bieden die tijd en moeite bespaart. Werken met ViNotion betekent een voorsprong en een minimale investering in onderzoek en ontwikkeling. En dat geeft je een aanzienlijk concurrentievoordeel.

Ben je bang dat de concurrentie je voor zal zijn?

De time-to-market (TTM) verwijst naar de tijd tussen het ontwerp van een nieuw product en de beschikbaarheid ervan op de markt. De TTM is bijzonder belangrijk in markten waar producten een beperkte levensduur hebben als gevolg van voortdurende innovatie, zoals in de consumentenelektronica. Hoe langer de time to market, hoe meer potentiële verkopen je misloopt. Een korte TTM geeft je een voorsprong op je concurrenten die meer tijd nemen dan jullie. Met onze expertise en bouwstenen kun je de TTM van je productlancering verkorten en zo, als een van de eersten op de markt komen. Als koploper versterk je het imago in je bestaande markt en kun je nieuwe markten aanboren voordat anderen dat doen. Als je merkt dat de behoeften van klanten veranderen, helpt ViNotion je om hen zo snel mogelijk aantrekkelijke moderne oplossingen te bieden — omdat klanten doorgaans niet blijven wachten op één leverancier terwijl er betere alternatieven zijn!

ViSense® is het Video AI-platform van ViNotion dat een solide basis biedt voor de snelle ontwikkeling van innovatieve nieuwe producten met Edge AI Vision. Specifieke toevoegingen, wijzigingen of aanpassingen kunnen snel worden doorgevoerd. ViNotion helpt je om eerder dan de concurrentie relevante intelligente producten op de markt te brengen.

Vraag je je af hoe het zit met service en ondersteuning voor je klanten?

Je vraagt je misschien af hoe je goede service kunt verlenen aan je klant als je zelf niet de actuele, gespecialiseerde kennis en begrip van de nieuwe producttechnologie in huis hebt. Natuurlijk wil je je merkreputatie en het serviceniveau hoog houden. Daarom blijft ViNotion ontwikkelingspartners ook na de lancering van een product ondersteunen, als een zogenaamde externe technologie-hub. Daarbij heb je direct contact met ons operations team en jullie vaste productmanager. We bieden onze opdrachtgevers maar ook hun klanten 24/7 toegang tot de support portal. Daarmee heb je direct toegang tot service level response windows en ticket statussen. Kortom, volledige transparantie en uitstekende service voor zowel onze opdrachtgevers als hun klanten. Met periodieke rapportages en voortgangsgesprekken blijf je op de hoogte van de laatste voortgang en prestatie op KPI’s.   

Ben je bang dat productinnovatie een riskante zaak is? Wij durven het risico te delen.

We zijn trots op wat we kunnen en ook doen; we hebben onze opdrachtgevers en andere partners hoog in het vaandel staan. We streven altijd naar een wederzijds zakelijk vruchtbare lange termijn-relatie. Daarom investeren we graag in OEM-samenwerkingen. ViNotion kan deelnemen als ontwikkelingspartner die bereid is risico te delen. Dat betekent dat wij alleen succesvol zijn als jij dat bent!

Document validation concept above the hand of a woman in background

De samenwerking voor productontwikkeling formaliseren

Je las het goed. ViNotion is niet bang om productontwikkelingsrisico’s met je te delen! En we zijn bereid om dat te formaliseren in een partnerschap voor productontwikkeling. Het afronden van onze alliantie is een juridische aangelegenheid. Daarbij staan we open voor verschillende opties.

8 Stappen naar een formeel partnerschap voor productontwikkeling

 1. Ondertekening van de geheimhoudingsovereenkomst (NDA)
 2. Onderzoek naar de partnerschapsvoorwaarden
 3. Opstellen van het memorandum van overeenstemming (MoU)
 4. Juridische screening van de inhoud
 5. Vaststellen van de juiste juridische partnerschapsstructuur
 6. Opstellen van de partnerschapsovereenkomst
 7. Wettelijke en inhoudelijke toetsing
 8. Formalisering door ondertekening van de partnerovereenkomst

Het ontwikkelingsproces.

Ontwikkel revolutionaire producten die zijn uitgerust met Edge Artificial Video Intelligence. Tijdens de ontwikkeling werken we nauw samen om ervoor te zorgen dat het product perfect aansluit bij de visie van onze opdrachtgever! In overleg met alle belanghebbenden stellen we eerst duidelijke mijlpalen vast voor het productontwikkelingsproces. Vervolgens werken we op een agile manier aan het uiteindelijke eindproduct of prototype. Ontwikkelingsmijlpalen omvatten niet alleen de implementatie van prototypes, maar ook offline demonstraties of live verwerking van videostreams. We adviseren over nieuwe ontwikkelingen en geven updates. Sommige van onze partners en klanten geven de voorkeur aan high-level rapporten over belangrijke mijlpalen en de voortgang van de ontwikkeling, terwijl anderen kiezen voor het bijwonen van technische vergaderingen waar ze rechtstreeks met onze ingenieurs kunnen overleggen om betrokken te blijven bij de aanpak van eventuele technische uitdagingen en de vorderingen op de voet te volgen. Die nauwe samenwerking duurt voort zolang het product in ontwikkeling is. Zelfs nadat het eindproduct in productie en commercieel beschikbaar is, blijven we onze partners ondersteunen, bijvoorbeeld voor upgrades van het product met nieuwe functies of voor ondersteuning bij de productconfiguratie.

Als je product eenmaal op de markt is. Over service, eigendom en meer.

En dan is het zover, de lanceerdatum is aangebroken! Jullie zijn nu de trotse eigenaar van een baanbrekend (white label) product met de nieuwste AI Vision technologie. Jullie kijken ernaar uit om weldra de eerste verkopen te vieren. Maar dan… hoe gaat het verder vanaf daar?

ViNotion levert de licentie voor de (IPR) software en houdt de status van de operatie, het onderhoud en de ondersteuning van elk product in het veld bij. We bieden onze opdrachtgevers en ook hun klanten 24/7 toegang tot het online portal.  Optioneel leveren we ook live ondersteuning tijdens kantooruren. We kunnen waar gewenst productdemo’s en trainingen verzorgen en houden tijdens periodieke service level bijeenkomsten onze opdrachtgever of ontwikkelingspartner op de hoogte van nieuwe productimplementaties en andere ondersteuningsvragen.

Human Implant Concept Technology as a Illustration

10 Redenen waarom samenwerken met ViNotion om baanbrekende producten met AI Video Analytics en intelligente camera’s te ontwikkelen, slim is:

 1. Met ViSense® kun je een voorsprong nemen en sneller intelligente producten ontwikkelen. Het modulaire platform voor intelligente beeldverwerking zorgt voor een korte time-to-market (TTM).
 2. Lage investering in onderzoek en ontwikkeling. We hebben modulaire basisoplossingen en blauwdrukken voor je klaarliggen.
 3. ViNotion is bereid risico te dragen. En we ondersteunen dat met een formele partnerovereenkomst voor productontwikkeling.
 4. We kunnen de nieuwste Edge AI Vision technologie en slimme camerasensoren in nieuwe maar ook in bestaande producten integreren om je productportfolio te moderniseren.
 5. ViNotion heeft 15 jaar ervaring en een uitstekende reputatie in het ontwikkelen en implementeren van AI en Computer Vision oplossingen.
 6. Wij bieden een team van hoogst bekwame, academisch gecertificeerde technische specialisten en een dedicated projectmanager die jullie van begin tot eind terzijde staan.
 7. Als je een product wilt ontwikkelen zonder rompslomp, kan ViNotion het beheer van het hele productontwikkelingsproces op zich nemen. We regelen alles van idee tot de overdracht naar de productiepartners en verder — zodat jullie je nergens zorgen over hoeven te maken en al aan de slag kunnen met de verkoop van het mooie nieuwe product.
 8. ViNotion levert de modernste technologische innovatie op het gebied van AI Video in de vorm van modulaire bouwstenen voor Kunstmatig Intelligente beeldinterpretatie. Deze bouwstenen zijn klaar om ingezet te worden voor de snelle ontwikkeling van jullie productinnovatie!
 9. ViNotion heeft sterke banden met kennisinstituten en werkt in onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s samen met vooraanstaande onderzoeksinstituten zoals de TU/e en TNO.
 10. ViNotion is jullie team van tech-experts die jullie blijven helpen met productondersteuning. Of het nu al op de markt is of niet, we staan voor jullie klaar! Net zo lang als jullie het product op de markt houden, blijven wij jullie ondersteuning en advies bieden.

Maak je producten intelligent, integreer de nieuwste Video AI en neem een voorsprong op de concurrentie. We helpen je om sneller en betaalbaar innovatieve producten op de markt te brengen.

Wil je weten hoe ViNotion’s Artificial Intelligence-powered video analytics en slimme camera’s jullie product- en dienstenportfolio kunnen versterken? Of ben je benieuwd of AI beeldinterpretatie de oplossing kan bieden voor de veranderende behoeften van jullie klanten? We bespreken het graag met je!

Wil je op de hoogte blijven? Of nog meer te weten komen?

Check onze ViDigest AI Mediatheek regelmatig, bezoek onze website, schrijf je in voor de nieuwsbrief, neem direct contact met ons op, of volg ons op LinkedIn.

ViNotion B.V.
+31 (0)40 236 6761
info@vinotion.com
www.vinotion.com

Deze digitale brochure is beschikbaar gesteld door ViNotion — Daalakkersweg 2-58, 5641 JA Eindhoven, Nederland. Alle teksten en afbeeldingen vallen onder het copyright © 2022 van ViNotion B.V. Alle websiteontwerp, lay-out, codering, functionaliteit en rangschikking vallen onder het Copyright © 2022 van ViNotion B.V., alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website of brochure op enige wijze te kopiëren of te verspreiden, hetzij elektronisch, hetzij op papier, of een koppeling naar deze website te maken. Het is niet toegestaan de inhoud van deze site op enigerlei wijze te wijzigen. Wil je de informatie op deze site gebruiken of ernaar linken, neem dan contact op met ViNotion B.V., die al dan niet toestemming verleent.

Wij maken gebruik van cookies. Door het gebruik van cookies verbeteren we het gebruiksgemak voor jou als bezoeker en houden we statistische informatie bij. Meer informatie hierover vind je in onze Privacyverklaring.