Alle lichten op groen voor groepen fietsers!

Auteur:

Alle lichten op groen voor groepen fietsers! Hengelo heeft de primeur met de Fietsketting.

In Hengelo wordt de allereerste proef gedaan rond de zogenaamde fietsketting. Op de fietsketting route krijgen fietsers in groepen van drie of meer waar mogelijk groen licht. Dit om de veiligheid en het reisgemak voor fietsers te vergroten en inzicht te krijgen in de verkeersstromen. De proef heeft ook tot doel de toepassing van innovatieve technologie te testen voor toepassing op grote schaal, voor data gedreven verkeersafhandeling via intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI).    

Onvoldoende verkeersdoorstroming veroorzaakt lange wachtrijen voor de verkeerslichten en rood licht overtredingen door fietsers - met gevaarlijke situaties tot gevolg.

Hengelo kampt met doorstromingsproblemen op het traject Borne-Hengelo (N743). De kruispunten op dit traject zijn vaak zwaar belast en fietsers worden geplaagd door lange wachttijden voor het stoplicht. En tegelijkertijd activeren die fietsers op hun beurt rode lichten voor het verkeer op de hoofdweg. Dit veroorzaakt niet alleen vervelende files en lange wachttijden voor verkeerslichten, maar ook gevaarlijke situaties wanneer fietsers die niet langer willen wachten ervoor kiezen om toch door het rode licht te rijden.

Overijssel en de gemeente Hengelo onderzoeken de Fietsketting route om een aantrekkelijkere fietsbeleving te creëren en de doorstroming te verbeteren. Daarvoor doen ze een beroep op de expertise van ViNotion, die beschikt over de geavanceerde video analyse technologie en slimme camera sensors die hen daarbij kunnen helpen. Om een fietsketting route te creëren, waarbij groepen fietsers waar mogelijk automatisch groen licht krijgen op het kruispunt, hebben ze een geavanceerde gegevensbron nodig die zeer precieze, realtime informatie over fietsers kan geven. Denk daarbij aan aantallen, densiteit, onderlinge afstanden, snelheid, estimated-time-to-arrival (ETA), en meer. Er zijn maar weinig systemen die zulke diepgaande, veelzijdige inzichten en statistieken in realtime kunnen leveren.

De bestaande verkeersregelinstallaties uitbreiden met AI video analyse en geavanceerde camera sensors.

ViNotion werkte samen met verschillende partners aan een intelligente oplossing voor een dynamische groenlichtinterval die fietsers in de gelegenheid stelt om gemakkelijk een fietsketting te vormen. Fietsers in zo’n fietsketting krijgen groen licht voorrang op individuele fietsers, en daarmee vaker en langer groen licht. Zo zijn we te werk gegaan:

Resultaten van de fietsketting proef

Met de fietsketting route van en naar Borne wist Hengelo de verkeersdoorstroming voor zowel fietsers als gemotoriseerd verkeer op het traject te verbeteren. Dynamische groen licht intervallen zorgen ervoor, dat de verschillende verkeersstromen zo  efficiënt mogelijk worden afgewikkeld. Fietsers in fietskettingen hoeven minder vaak te remmen, te stoppen of af te stappen dan individuele fietsers. Doordat de groen licht tijden nu beter aansluiten bij de verwachtingen van fietsers, zijn ze minder geneigd door rood licht te rijden. De fietsketting proef in Hengelo heeft het traject aantrekkelijker gemaakt voor fietsers met een veilige, aangename fietsbeleving zonder onnodige vertragingen – die risicovol verkeersgedrag uitlokken.

Effect op de fietservaring

Fiets je over de rondweg (N743) van Borne naar Hengelo of andersom, dan passeer je bij Plein Westermaat een groen informatiebord dat de start van de fietsketting aankondigt. Vanaf dat punt geven in totaal vijf groene informatieborden langs de route aan hoe en wanneer de fietsketting van start gaat. Het eerste bord waarschuwt dat je na 80 meter kunt beginnen met het vormen van een fietsketting. Het tweede  bord op de route is het eigenlijke startsein van de fietsketting. Vanaf hier rijd je samen verder richting de verkeerslichten. De slimme camera’s registreren je groep, en op het volgende kruispunt, bij afslag 30 naar de A1, krijg je met je hele groep dat groene licht!

“In Overijssel streven we naar veilige, duurzame en slimme mobiliteit. Dat komt in deze innovatieve proef in Hengelo goed naar voren. Met name in de stedelijke gebieden wordt het steeds drukker en zorgen snelheidsverschillen op het fietspad vaker voor verkeersonveilige situaties en opstoppingen. De fietsketting stimuleert fietsers om op gepaste afstand bij elkaar te gaan fietsen. Dit leidt tot lagere onderlinge snelheidsverschillen en een betere doorstroming.”

Boerman – gedeputeerde Boerman van de provincie Overijssel.
Bron: Hengelo.nl

De officiële conclusie van de proef wordt binnenkort bekend gemaakt. De conclusies van het onderzoek zullen door Sweco in samenwerking met de provincie Overijssel en de gemeente Hengelo worden gepubliceerd. Zodra ze beschikbaar zijn, zullen we de onderzoeksresultaten van commentaar voorzien en een externe link naar de onderzoekspublicatie plaatsen in de ViDigest Mediatheek.

Hoe zit het met de privacy?

De metingen uit de proef zijn anoniem. De generieke meetgegevens zijn gebruikt om te controleren of de fietsketting naar verwachting functioneerde. De realtime camerabeelden zijn direct geanonimiseerd en omgezet in metadata voor de verkeersregelinstallatie. Er zijn geen beelden of persoonsgegevens opgeslagen. De meetgegevens worden alleen gedeeld met instanties die het onderzoek uitvoeren.

” We zijn de afgelopen jaren druk geweest met de fietsverbindingen in Hengelo. De fiets heeft zich namelijk nog meer als een serieus vervoermiddel ontwikkeld, ook voor regionale verplaatsingen. Deze proef helpt ons bij het in kaart brengen van de verplaatsingen met de fiets en het stimuleren van fietsen. Ik ben trots dat wij in Hengelo als eerste deze proef mogen uitvoeren.”

Wethouder Gerard Gerrits
Bron: Hengelo.nl

Wil je weten hoe je meer uit je verkeersregelinstallatie kunt halen om de toenemende verkeersdrukte, -veiligheid en de impact van het verkeer op de omgeving aan te pakken?

Neem contact met ons op. Graag gaan we met je in gesprek over je uitdagingen en de omstandigheden om erachter te komen hoe onze expertise en technologie je kunnen helpen om de verkeersafhandeling naar een hoger plan te tillen.

Wij maken gebruik van cookies. Door het gebruik van cookies verbeteren we het gebruiksgemak voor jou als bezoeker en houden we statistische informatie bij. Meer informatie hierover vind je in onze Privacyverklaring.