Vision AI van Vinotion voor een aantrekkelijke fietservaring

Auteur:

Noord-Holland maakt het reizen in de provincie veiliger, duurzamer en slimmer - met een aantrekkelijkere fietservaring, gedreven door AI technologie.

Mobiliteit is essentieel voor een vitale samenleving. De provincie Noord-Holland is als wegbeheerder en concessiehouder van het openbaar vervoer verantwoordelijk voor verkeersveiligheid, regionaal vervoer en betrouwbare reisinformatie. Het uitvoeringsplan Smart Mobility is door Gedeputeerde Staten opgesteld om de mobiliteit te verbeteren met behulp van nieuwe technologieën. Op deze pagina nemen we je mee in de probleemstelling, onze aanpak en de resultaten van de bijdrage van ViNotion aan dit testproject in het kader van fietswelzijn en -veiligheid.

 

Door toenemende connectiviteit in de vorm van ingebouwde Wifi of apps voor mobiele telefoons kunnen steeds meer weggebruikers met elkaar communiceren. Verkeerslichten, bruggen en verkeersregelcentra zouden allemaal met elkaar kunnen communiceren. iVRI is de intelligente verkeersregelinstallatie die informatie heen en weer stuurt tussen het verkeer en verkeersmanagementsystemen. ViNotion introduceert ViSense® in het project. ViSense®’s slimme camera sensors en AI video analyse leveren een situationeel totaalbeeld van complexe verkeersscenario’s met precieze en veelzijdige inzichten en voorspellingen over alle verkeer binnen een verkeerszone; zoals het type, de afstand en de snelheid. Dit in tegenstelling tot traditionele detectielussen in het wegdek, die moeite hebben om het onderscheid te maken tussen één enkele fietser of voetganger, en een groep. ViSense® AI video analyse- en cameratechnologie kan elke verkeersmodaliteit detecteren, voorspellen en prioriteren. Zo kun je de verkeersstroom dynamisch optimaliseren door bijvoorbeeld prioriteit te geven aan specifieke weggebruikers.

Bron: Eindrapportage Uitvoeringsprogramma Smart Mobility 2018-2021 (05 juli 2022)

In Noord-Holland ontbrak het aan veelzijdige realtime fietsstatistieken, met als gevolg een onaangename routing, een onprettige fietservaring en riskant verkeersgedrag.

Traditionele detectielussen in het wegdek zien fietsers nog wel eens over het hoofd. In Noord-Holland leidt dit tot onnodige onderbrekingen en te lange wachttijden bij verkeerslichten. Een te korte tijd voor fietsers om over te steken werkte riskant gedrag in de hand, en dat levert gevaarlijke situaties op. In ViNotion vond de provincie een gedreven partner met een team van top AI specialisten en geavanceerde technologie, klaar om snel een oplossing te bieden die past bij de visie van het Smart Mobility uitvoeringsprogramma. ViNotion kreeg de opdracht om onderzoek te doen naar intelligente verkeersregeling met behulp van geavanceerde video interpretatie voor live en retrospectieve analyse. De hamvraag: draagt de combinatie van intelligente video analyse en slimme camera sensors bij aan een veilige, efficiënte en aangename fietsbeleving?

Door de provincie verspreide Living Labs

De pilots en tests voor het Smart Mobility Programma werden vooral uitgevoerd op provinciale wegen. Op deze Smart Mobility testlocaties, werden de communicatie tussen verkeer en infrastructuur, de provinciale verkeerscentrale en slimme verkeerslichten in de praktijk onderzocht. Voor iedere vorm van verkeer waren er pilots: fietsen, auto’s, vrachtverkeer, openbaar vervoer en scheepvaart.

Onze aanpak

ViNotion rust de bestaande intelligente verkeersregelinstallatie uit met geavanceerde video analyse en edge-camera technologie voor de dynamische, data gedreven afhandeling van het fietsverkeer.

ViNotion integreerde Video AI-technologie in de ter plaatse aanwezige verkeersregelinstallatie die veelzijdige en precieze fietsstatistieken genereert voor realtime en historisch inzicht. We installeerden slimme camera’s uitgerust met Vision AI voor een situationeel totaalbeeld en realtime inzichten en voorspellingen. Hieronder nemen we je stap voor stap mee in het proces.

Resultaten uit het Smart Mobility testproject

Tijdens de test werden 3 databronnen vergeleken: camera’s, fietsapps en connected fietsen. Als resultaat van onze aanpak toonde ViNotion aan dat:

  • Tijdige detectie en nauwkeurige lokalisatie van fietsen voor dynamische verkeersafwikkeling kan worden gerealiseerd.
  • Een gewaarborgde realtime koppeling tussen intelligente verkeersregelinstallaties en het UDAP-platform kan worden bewerkstelligd.
  • De door ViSense® geleverde meta data, inzichten en voorspellingen veelzijdig, uiterst precies en daarmee betrouwbaar zijn.
  • ViSense® in tegenstelling tot de andere databronnen de enige oplossing biedt die alle fietsen binnen de gegeven zone vastlegt. De GPS lokalisatie vanuit ViSense® is het meest betrouwbaar gebleken.

De impact van de Smart Mobility proeven op provinciale mobiliteitsuitdagingen

De proef past binnen de pijlers van het uitvoeringsprogramma Smart Mobility en draagt bij aan een aantal provinciale verantwoordelijkheden. Het brengt nieuwe informatie en kennis die wordt gedeeld met andere overheden, kennisinstellingen en private partijen op regionale, nationale en Europese schaal. Onderstaande conclusies geven enkele voorbeelden van de gevolgen voor leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid.

Conclusies: Gevolgen voor verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

De positieve effecten van slimme mobiliteit op de leefbaarheid zijn veelbelovend. Het is technisch mogelijk om (groepen) fietsers voorrang te geven bij verkeerslichten om de fietservaring aangenamer te maken en het gebruik van de fiets als vervoermiddel te stimuleren. Daartoe moeten we verkeersregelinstallaties uitrusten met intelligentie (iVRI). iVRI’s zorgen voor een vlottere verkeersdoorstroming. Het aantal keren dat fietsers voor een verkeerslicht moeten wachten neemt af, waardoor ze zich gemakkelijker door de provincie kunnen verplaatsen. Dit bevordert niet alleen de bereikbaarheid, maar stimuleert ook milieuvriendelijk reizen per fiets.

In Noord-Holland zijn in 2019 zestien van de 52 geplande iVRI’s geïnstalleerd. In 2025 zullen naar verwachting de 253 verkeerslichten in de provincie intelligent zijn. Aandacht voor gezonde mobiliteitsinnovatie en bevordering van efficiënt energie- en ruimtegebruik dragen in hoge mate bij aan de leefbaarheid.

Toepassingen voor fietsverkeer

  • Prioritering van groepen fietsers op door iVRI beheerde kruispunten.
  • Prioritering van fietsverkeer op doorgaande fietsroutes
  • Fiets detectie voor waarschuwingsaanwijzingen
  • Veiligheidsanalyses ten behoeve van verkeersautomatisering

Prioriteit voor fietsers

Fietsers raken ontmoedigd als ze niet snel en gemakkelijk kunnen oversteken bij kruispunten. Met intelligente video analyse en slimme camera’s kan elke fietser en elk fietspeloton gedetecteerd en geanalyseerd worden. Met deze informatie kunnen intelligente verkeersregelinstallaties prioriteit verlenen aan fietsverkeer.

De test heeft aangetoond dat ViNotion's toestelonafhankelijke sensors en geavanceerde video analyse uitkomst bieden voor de verbetering van de intelligente verkeerslichtregeling en afhandeling van fietsverkeer.

Uit de test bleek dat koersgegevens bij lage snelheid moeten worden gecorrigeerd. En dat een stabiele verbinding met UDAP een vereiste is. ViNotion voegde een signaal toe dat elke verbreking meldt. Met deze twee aanpassingen kan ViNotion ook voor permanente installaties de bedrijfszekerheid garanderen.

Wil jij ook realtime inzicht in al het verkeer op kruispunten?

Ben je op zoek naar moderne technologie ter verbetering van de verkeersdoorstroming en veiligheid op drukke kruisingen? Zoek je nieuwe manieren om de CO2-uitstoot van verkeer terug te dringen? Heb je behoefte aan een betrouwbaar situationeel totaalbeeld van complexe verkeersscenario’s? Worstel je met andere verkeersuitdagingen waar je een geavanceerde oplossing voor wil? Neem contact met ons op; dan gaan we in gesprek over je doelstelling en de huidige situatie – en onderzoeken we of de expertise en technologie van ViNotion je kunnen helpen.

Wij maken gebruik van cookies. Door het gebruik van cookies verbeteren we het gebruiksgemak voor jou als bezoeker en houden we statistische informatie bij. Meer informatie hierover vind je in onze Privacyverklaring.