Privacy Policy

1. Contactgegevens

Vinotion BV
Daalakkersweg 2-58
5641 JA Eindhoven
Nederland

040 236 6761
info@vinotion.nl

2. Soorten gegevens die worden verzameld

Vinotion BV verwerkt persoonsgegevens als zij overeenkomsten met klanten aangaat. De registratie van gegevens voor het aangaan van de overeenkomst is in de meeste gevallen vaak beperkt tot het registreren van de bedrijfsgegevens van een klant, een contactpersoon van de klant, zoals (voornaam, achternaam en e-mail). Omdat de klant Vinotion BV meestal inzage geeft in de tools die zij aanbiedt om support en advies te verlenen, bestaat de mogelijkheid dat Vinotion BV inzage heeft in de persoonsgegevens van de klant en de websitebezoekers van de klant.

A. Inzage tools van klant
Zoals hierboven is vermeld heeft Vinotion BV inzage in de tools van klanten om support te verlenen en te adviseren. Vinotion BV kan afhankelijk van de tools de volgende informatie van websitebezoekers of bezoek van social media kanalen van de klant of de website van Vinotion BV zelf de volgende gegevens inzien:

– Cookiedata (of afkomstig uit vergelijkbare technieken zoals pixels)
– Naam
– Adres
– Postcode
– Woonplaats
– Provincie
– Land
– Telefoonnummer
– E-mailadressen
– (Tele)communicatie services (Alleen de provider)
– Begintijd internet sessie op de website
– Dataverbruik bijv. datum, tijd, locatie van handelingen door gebruikers
– Eindtijd internet sessie
– Geboortedatum
– Gebruikersnamen op sociale media
– Geslacht
– IP Adres (na identificatie)
– IP Reeks van de organisatie
– Opslag/verwerking van online activiteiten (bijv. waar heeft de betrokkene op geklikt)
– Opslag/verwerking van zoekopdrachten (waar heeft de betrokkene op gezocht)
– Activiteiten van anonieme medewerkers (tijdslijn met activiteiten op de website)
– Titel (bijv. Mr, Dr, Ir, etc.)
– Functie
– Organisatie waar persoon voor werkt
– Handle
– Vernoeming in bijv. telefoonlijsten / contactlijsten
– Voorkeuren/interesses
– Woonadres
– Foto (na toestemming op Gravatar.com)

B. Nieuwsbrief
Vinotion BV verwerkt persoonsgegevens om nieuwsbrieven en andere marketingcampagnes te kunnen verzenden. De e-mailadressen voegt Vinotion BV alleen met expliciete toestemming toe aan een adressenlijst voor nieuwsbrieven en campagnes. U kunt op ieder moment de toestemming voor het ontvangen van een nieuwsbrief of overige informatie intrekken.

Vinotion BV verstuurt nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij Vinotion BV. Voor het verzenden van nieuwsbrieven maakt Vinotion BV gebruik van haar Data Driven Marketing Platform. Indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres opgeslagen in de lijst van nieuwsbrief contacten.

C. Sollicitanten
Vinotion BV heeft te maken met sollicitanten. Voor de verwerking van een sollicitatie, verwerkt Vinotion BV persoonsgegevens. Voor de sollicitatie verwerkt Vinotion BV de volgende gegevens:

– NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, nationaliteit en geboorteplaats; de gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
– de functie waar de sollicitatie op ziet;
– de gegevens over de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking en de be indiging ervan;
– gegevens over de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen, en de be indiging ervan;
– motivatie voor de functie en de organisatie;
– andere dan de hiervoor genoemde gegevens waarvan de verwerking is vereist of noodzakelijk is in verband toepassing van een andere wet. Voornoemde persoonsgegevens zijn slechts zichtbaar door de afdeling HR of anderen die betrokken zijn met de sollicitatie, indien er een grondslag is op basis van de AVG.

D. Contact
Via de website van Vinotion BV bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen om vragen te stellen. Vinotion BV vraagt in dat geval de volgende gegevens:

– Voornaam en Achternaam
– Geslacht
– Bedrijfsnaam
– Functie
– E-mail
– Website
– Telefoon
– Vraag en/of opmerking

E. Websitebezoek/het verbeteren van de website
Vinotion BV maakt voor het verbeteren van haar website gebruik van Google Analytics en haar Data Driven Marketing Platform. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld, deze zijn anoniem en geen persoonsgegevens:

Algemene informatie over de bezoekers
– Aantal bezoeken*;
– Aantal paginaweergaves*;
– (Gemiddeld) aantal pagina’s per bezoek*;
– (Gemiddelde) tijd per bezoek*;
– Nieuw bezoekpercentage.

Bezoekersprofiel
– Taal van de bezoekers;
– Land / regio en woonplaats van bezoekers*;
– Nieuwe en terugkerende bezoekers*;
– Bezoekersloyaliteit*;
– Doelgroepen (remarketing);
– Gebruikersgedrag op basis van anoniem klant-id*.

Browserprofiel van uw bezoekers
– Netwerklocatie van de bezoeker*;
– IP adres van de bezoeker*;
– Browser van de bezoeker;
– Besturingssysteem van de bezoeker;
– Verbindingssnelheid van de bezoeker;
– Schermresolutie van de bezoeker.

Verkeersbronnen naar uw website
– Direct verkeer*;
– Verwijzende websites (referrals)*;
– Verwijzende sociale media kanalen*;
– Bezoekers via zoekmachines*;
– De gebruikte zoekopdrachten in zoekmachines;
– Bezoekers via online campagnes (Google AdWords, banners, e-mail, etc.)*.

Inhoud van uw website
– Belangrijkste pagina’s van de website;
– Hoe navigeren bezoekers door de website*;
– Belangrijkste bestemmingspagina’s;
– Instapbronnen per bestemmingspagina*;
– Instapzoekwoorden per bestemmingspagina;
– Belangrijkste uitstappagina’s*.

Voor u is het van belang om te weten dat deze gegevens anoniem blijven en niet gebonden zijn aan uw persoonlijke gegevens. Op het moment dat u contactgegevens op onze website invult, worden de bovenstaande gegevens welke zijn aangeduid met een * aan uw persoonlijke gegevens gekoppeld.
Niet alle gegevens worden altijd gebruikt Van belang hierbij is om te weten dat Vinotion BV niet altijd alle gegevens gebruikt. Welke gegevens worden gebruikt is afhankelijk van het doel waarvoor Vinotion BV de gegevens verwerkt.

Vinotion BV verwerkt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt. Als de verwerking van persoonsgegevens voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, vraagt Vinotion BV hiervoor expliciete toestemming.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Vinotion BV verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid of strafrechtelijke gegevens.
Vinotion BV verwerkt de persoonsgegevens die klanten, sollicitanten en websitebezoekers zelf aan Vinotion BV ter beschikking stellen. Ook stelt u als klant informatie aan Vinotion BV ter beschikking door aanmelding van de nieuwsbrief.

Vinotion BV heeft niet de intentie om via de website of haar diensten gegevens te verzamelen over de websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Mocht u ervan overtuigd zijn dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vinotion.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen. Indien wij persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar moeten verwerken, dan dient de persoon de voorwaarden van deze privacyverklaring met een ouder of voogd door te nemen om er zeker van te zijn dat deze worden begrepen en geaccepteerd.

Vinotion BV maakt hierbij de volgende opmerking. Wij raden aan het gebruik van onze diensten waaronder websites en andere digitale kanalen van uw kinderen te controleren en te volgen, zodat uw kind geen gegevens deelt met ons zonder uw toestemming.

4. Gegevensverwerking

Via de diensten van Vinotion BV worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Onder deze verwerking wordt het volgende verstaan: al het gebruik van uw persoonsgegevens zoals het aanpassen, opslaan, doorsturen of verwijderen van deze gegevens.

Vinotion BV gebruikt de gegevens onder andere voor:

– uw bezoek aan onze websites of sociale mediakanalen;
– relatiebeheer;
– afname/koop van onze diensten door u;
– inschrijving op onze nieuwsbrieven;
– het verstrekken van uw diensten aan ons;
– het nakomen van wettelijke verplichtingen;
– het contact opnemen met u als u het contactformulier hebt ingevuld of de receptie hebt benaderd en
– uw deelname aan onze zakelijke evenementen.

5. Grondslag gegevensverkrijging

Indien u een overeenkomst aan gaat met Vinotion BV verstrekt u uit eigen wil de gegevens om de overeenkomst uit te laten voeren. Voor bepaalde diensten zijn bepaalde gegevens noodzakelijk om te verstrekken om vervolgens van de dienst gebruik te kunnen maken.

6. Doeleinden voor de gegevensverwerking

Vinotion BV gebruikt uw gegevens om diensten te verrichten, voor de uitvoering van de overeenkomst, haar diensten te verbeteren, support te verlenen voor door haar aangeboden soft- en hardware, relatiebeheer en nakoming van wettelijke verplichtingen.

7. Gegevensverwerking noodzakelijk op grond van wettelijke plicht en bewaarplicht

A. Inzage tools van klant
De gegevens die Vinotion BV door inzage kan zien, worden niet bewaard op servers van Vinotion BV. De gegevens die via de website worden verkregen, worden indien deze volledig zijn geanonimiseerd, zoals Google Analytics, voor onbepaalde tijd bewaard.

Gaat het om klanten van Vinotion BV, dan bewaart Vinotion BV de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Verder houdt Vinotion BV rekening met de wettelijke bewaartermijnen, zoals de 7 jaar die geldt voor de gegevens voor de bedrijfsvoering en de verkoopadministratie.

B. Nieuwsbrief
Indien u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief bij Vinotion BV, bewaart Vinotion BV uw gegevens tot het moment waarop u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.

C. Sollicitanten
Vinotion BV gaat als volgt om met sollicitaties. Vinotion BV bewaart uw gegevens in verband met de sollicitatie. Indien u geen toestemming hebt gegeven aan Vinotion BV om de gegevens langer dan vier weken te bewaren, verwijdert Vinotion BV de gegevens vier weken nadat de sollicitatieprocedure is afgerond. Als u wel toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren, bewaart Vinotion BV uw gegevens tot een jaar na de sollicitatie.

D. Contact
Ook kan Vinotion BV gegevens verwerken omdat dit op grond van een wettelijke plicht moet. Op basis van de wet dient Vinotion BV bijvoorbeeld betalingsgegevens 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Daarnaast dient Vinotion BV de gegevens met betrekking tot de bedrijfsvoering en de verkoopadministratie 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Is er uit een contact een overeenkomst voortgekomen, geldt de voornoemde bewaartermijn.

E. Websitebezoek/het verbeteren van de website
De gegevens die via platformen als Google Analytics en het data driven marketingplatform worden verzameld zijn anoniem en kunnen daarom voor onbepaalde tijd worden bewaard.

F. Niet langer bewaren dan noodzakelijk
Voor alle verwerkingen geldt dat Vinotion BV de persoonsgegevens niet langer zal bewaren dan noodzakelijk is. Indien het noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst, bewaart Vinotion BV de gegevens langer. De klant wordt hiervan vooraf op de hoogte gesteld.

8. Toestemming

Vinotion BV zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een expliciete toestemming, dan hebt u als betrokkene altijd het recht om de toestemming in te trekken. Indien Vinotion BV een nieuwsbrief verzendt, zal Vinotion BV dit uitsluitend doen indien Tognology hier expliciete en ondubbelzinnige toestemming voor heeft ontvangen.

9. Gegevensverwerking noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst

Vinotion BV verwerkt uw gegevens ook omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze verwerking, kan Vinotion BV de diensten niet verrichten. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan het telefonisch contact met u kunnen opnemen of het verzenden van een e-mail als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

10. Gegevensverwerking in verband met gerechtvaardigd belang

Ook kan Vinotion BV gegevens verwerken als hierbij een gerechtvaardigd belang is voor Vinotion BV zelf of een derde. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bedrijfsbelangen. Vinotion BV zal in een dergelijk geval altijd een gedegen belangenafweging maken met uw privacybelang. Vinotion BV zal deze grondslag als uitzondering gebruiken en proberen de hiervoor onder 7, 8 of 9 genoemde grondslagen indien mogelijk eerder te gebruiken.

11. Ontvangers van persoonsgegevens

Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt Vinotion BV gebruik van derde partijen die soms de beschikking krijgen over uw gegevens. Vinotion BV maakt afspraken met deze verwerkers voor de instructies en beveiligingsstandaarden die zij moeten hanteren. Dit legt Vinotion BV vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Vinotion BV geeft bij haar Data Driven Marketing Platform de mogelijkheid voor het gebruik van verschillende tools. Vinotion BV heeft hierbij ook te maken met Amerikaanse clouddienstleveranciers en/of hostingpartijen. Deze partijen zijn aangesloten bij de EU-US Privacy Shield. Hiermee wordt aangetoond dat deze organisaties als veilig gelden. Wij maken verder gebruik van (hosting)partijen die zijn gevestigd in onder ander Canada. De Europese Commissie heeft aangegeven dat landen zoals Zwitserland, Canada, Argentini  en Isra l voldoen aan een adequate privacy bescherming. Zij hebben een passend beveiligingsniveau. Voor de landen die niet zijn aangesloten bij de EU-US Privacy Shield, niet door de Europese Commissie zijn goedgekeurd of niet binnen de EEA vallen, sluit Vinotion BV een overeenkomst waarin afspraken worden gemaakt over een passend beveiligingsniveau. Vinotion BV is daarom gerechtigd deze organisaties in te schakelen.

12. Beveiliging persoonsgegevens

Vinotion BV respecteert de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vinotion BV doet haar uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neemt passende technische en organisatorische maatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen iemand ongeoorloofd toegang tot de gegevens te geven, zodat gegevens geheimgehouden worden. Vinotion BV maakt gebruik van SAAS oplossingen. Deze worden beveiligd door de Software leverancier. Als Vinotion BV (sub-)verwerkers inschakelt, verplicht Vinotion BV deze om volgens dezelfde beveiligingsstandaarden met uw gegevens te werken.

13. Rechten voor jou als betrokkene

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en verzoeken de persoonsgegevens over te dragen.

Ook kunt u te allen tijde ons een verzoek doen om een van voornoemde rechten uit te oefenen. E-mail dan naar info@vinotion.nl. Geef in uw e-mail zo duidelijk mogelijk aan op welke persoonsgegevens uw verzoek ziet en van welk recht u gebruik wenst te maken. Vinotion BV probeert binnen een termijn van 4 weken te reageren.

14. Klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

15. Profiling

Vinotion BV kan bij haar diensten gebruik maken van profiling. Dit houdt het volgende in: analyseren, verzamelen en combineren van persoonsgegevens met als doel u in te delen in een bepaalde categorie. Vinotion BV biedt haar klanten de mogelijkheid hetzelfde te doen.

Door middel van profiling kan Vinotion BV het profiel en bijbehorende interesses afleiden en in welke content u mogelijk bent geïnteresseerd en diensten bij u zouden passen.

Profiling kan een impact op Uw privacy hebben. Dit zou kunnen door onjuiste of verkeerde verouderde gegevens waardoor categorie n aan u zijn gekoppeld. Als het voorgaande het geval is, kunt u contact op nemen met info@vinotion.nl. Vinotion BV zal dan nadere maatregelen nemen, bijvoorbeeld het resetten van uw profiel.

16. Cookies

Op deze en andere websites van Vinotion BV maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die onze website op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatst. Met cookies slaan wij informatie over uw websitebezoek op. Door het plaatsen van de cookies worden persoonsgegeven verwerkt. Cookies kunnen ervoor zorgen dat u bij een volgend websitebezoek wordt herkend. Vinotion BV gebruikt de volgende cookies:

– Analytische cookies: voor het analyseren en verzamelen van statistieken om de ervaring op de website en advertenties te verbeteren.
– Functionele cookies: voor de werkbaarheid van de website.
– Social cookies: om de mogelijkheid te bieden reacties te delen voor bijvoorbeeld commentaar.
– Tracking cookies: deze worden gebruikt om onze websitebezoekers te analyseren. Zo kan algemene kennis worden verkregen over de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Waardoor wij kunnen zien waar de website mogelijk verbetert dient te worden om bezoekers zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Door het gebruik van onze diensten en de website stemt u er mee in dat wij cookies plaatsen en uitlezen op onze websites. Uw toestemming blijft geldig voor de duur van de overeenkomst en totdat u deze intrekt.

Vinotion BV maakt een onderscheid in functionele en niet-functionele cookies. De functionele cookies plaatst Vinotion BV altijd, omdat deze noodzakelijk zijn op de website goed te laten werken.

De analytische cookies plaatsen wij ook altijd. Dit is een niet-functionele cookie, omdat deze niet nodig is voor het laten functioneren van de website.
Als u akkoord gaat met het plaatsen van de cookies, dan plaatsen wij ook een aantal andere niet-functionele cookies zoals:

– Verbeteringen op onze website testen
– Het tonen van social media buttons
– Relevante advertenties voor onze diensten te kunnen tonen op andere websites
– Online vragenlijsten te kunnen tonen.

Functionele cookies
Deze cookies gebruiken wij om de website goed te laten functioneren. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd blijft tijdens uw bezoek aan de website. Indien webshop Of zorgen ervoor dat producten in uw winkelmand bewaard blijven.

Cookies meting websitebezoek
Door het gebruik van deze cookies krijgen wij inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruik, welke pagina’s het meest worden bezocht en welke informatie bezoekers zoeken. Op deze manier weet Vinotion BV op welke onderdelen de website populair is en op welke onderdelen de website verbetering verlangt. De voornoemde statistieken zijn niet te herleiden naar personen. Wij gebruiken deze gegevens altijd anoniem. Wij maken gebruik van o.a. Google Analytics om inzicht te verkrijgen uit de data. Zoals hierboven aan u kenbaar is gemaakt, plaatsen wij de analytische cookies altijd bij een bezoek aan onze website.

De gegevens die hierbij worden verzameld zijn opgesomd bij punt 2 onder E.

Wat Google met de verzamelde gegevens doet, is opgenomen in hun privacyverklaring.

De door uw verstrekte persoonlijke gegevens, verstrekken wij nooit aan voornoemde partijen.

Cookies voor integratie social media
Op onze website tonen wij video’s en andere artikelen die u via een social media button kunt delen. De social-media-bedrijven, zoals twitter, Facebook, Google en Youtube en Linkedin, plaatsen cookies, zodat ze u kunnen herkennen indien u inlogt op hun netwerk. Zij verzamelen zo gegevens over de pagina die u deelt. Wij verwijzen u daarom naar de volgende privacyverklaring:

– Microsoft Bing
– Youtube
– Facebook
– Twitter
– Google
– Linkedin
– Pinterest
– Yandex

Cookies om onze advertenties op andere websites te tonen
Wij plaatsen advertenties om onze diensten onder uw aandacht te brengen. Om gericht advertenties te plaatsen maken wij gebruik van:

– Google Adwords
– Google Dynamic Remarketing
– Facebook Custom Audiences
– DoubleClick van Google

Wat maken deze cookies mogelijk?
1. Houden bij welke advertentie u al heeft gezien.
2. Houden bij hoeveel bezoekers een dienst van ons afnemen nadat is geklikt op een advertentie. Het voorgaande is noodzakelijk om de effectiviteit van advertenties te kunnen analyseren.
3. Houden bij of u al bepaalde diensten van ons heeft afgenomen. U krijgt in dat geval geen onnodige advertenties te zien.

Ondanks dat u cookies niet accepteert, is het nog steeds mogelijk dat u online advertenties van ons tegenkomt. Wat de bovengenoemde organisaties doen met de opgeslagen data, is zichtbaar in hun privacyverklaring.

– Privacyverklaring Google
– Privacyverklaring Facebook
– Privacyverklaring Microsoft

Cookies voor websiteanalyse
Ook maken wij gebruik van een Heatmap-tool. Deze tool registreert het aantal muisklikken, scrollgedrag en muisbewegingen van bezoekers op onze website. De tool verzamelt informatie over de door u bezochte pagina’s, uw browser en uw type apparaat en besturingssysteem. Ook deze gegevens gebruiken wij om de website te verbeteren.

Hoe kunt u cookies blokkeren en/of verwijderen?
Als u geen cookies geplaatst wilt hebben, kunt u dat aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt bij uw eerste bezoek aan onze website. Mocht u al eerder de cookies hebben geaccepteerd, dan krijgt u die melding niet meer te zien. U dient dan eerst onze cookies te verwijderen. Wat u ook kunt doen is het volgende. Blokkeer het plaatsen van cookies via uw browser. Dit kunt u doen in uw browser bij instellingen.

17. Wijzigingen

Vinotion BV behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

Heeft u vragen en/of opmerkingen?
Neem contact op met ons via:
E-mail: info@vinotion.nl

Wij maken gebruik van cookies. Door het gebruik van cookies verbeteren we het gebruiksgemak voor jou als bezoeker en houden we statistische informatie bij. Meer informatie hierover vind je in onze Privacyverklaring.